Công Ty TNHH Oppa Food

[ad_1]

Công Ty TNHH Oppa Food

Tiếng Anh:

OPPA FOOD COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Oppa Food
Mã Số Thuế: 5801483301
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 45 Cù Chính Lan, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ TỐ OANH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Oppa Food

Mã số thuế của Công Ty TNHH Oppa Food?

✓ Trả lời: 5801483301

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Oppa Food?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Oppa Food chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Oppa Food?

✓ Trả lời: Số 45 Cù Chính Lan, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Oppa Food là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THỊ TỐ OANH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Oppa Food?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]