Công Ty TNHH Nguyen Phuong

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguyen Phuong

Cong Ty TNHH Nguyen Phuong
Mã Số Thuế: 5801484009
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 316/2A Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguyen Phuong

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyen Phuong?

✓ Trả lời: 5801484009

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguyen Phuong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguyen Phuong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguyen Phuong?

✓ Trả lời: 316/2A Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguyen Phuong là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguyen Phuong?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]