Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land

Cong Ty TNHH Nam Hoang Long Land
Mã Số Thuế: 5801484136
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu An Phú, Đường Cao Thắng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Phạm Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land?

✓ Trả lời: 5801484136

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land?

✓ Trả lời: Khu An Phú, Đường Cao Thắng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Phạm Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nam Hoàng Long Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]