Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng

Cong Ty TNHH MTV Tran Minh Hoang
Mã Số Thuế: 5801480903
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 89 Tăng Bạt Hổ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Minh Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng?

✓ Trả lời: 5801480903

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng?

✓ Trả lời: 89 Tăng Bạt Hổ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Trần Minh Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]