Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt

Tiếng Anh:

Dalat Agriculture Limited Company

Cong Ty TNHH Mtv Nong Nghiep Da Lat
Mã Số Thuế: 5801452624
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 26D đường Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Phúc Hiền
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801452624

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 26D đường Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Phúc Hiền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]