Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh

Cong Ty TNHH Mtv Nang Luong Xanh Di Linh
Mã Số Thuế: 5801454445
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đậu Đức Mến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh?

✓ Trả lời: 5801454445

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh?

✓ Trả lời: Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh là ai?

✓ Trả lời: Đậu Đức Mến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]