Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư

[ad_1]

Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư

Cong Ty TNHH May Van Phong Anh Thu
Mã Số Thuế: 5801481657
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 22 Mai Hoa Thôn, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Quốc Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư

Mã số thuế của Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư?

✓ Trả lời: 5801481657

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư?

✓ Trả lời: 22 Mai Hoa Thôn, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quốc Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Anh Thư?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]