Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng

[ad_1]

Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng

Cong Ty TNHH Mai Huy Hoang
Mã Số Thuế: 5801473198
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 3 Finôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Đình Mạnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng?

✓ Trả lời: 5801473198

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng?

✓ Trả lời: Tổ 3 Finôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Trần Đình Mạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mai Huy Hoàng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]