Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa

Cong Ty TNHH Hoa No Bon Mua
Mã Số Thuế: 5801487017
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 23 Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lý Tấn Tài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa?

✓ Trả lời: 5801487017

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa?

✓ Trả lời: Số 23 Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa là ai?

✓ Trả lời: Lý Tấn Tài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoa Nở Bốn Mùa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]