Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Duc Dung Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801484714
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hải Hưng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801484714

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn Hải Hưng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]