Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel

Tiếng Anh:

Dalattravel Tourism And Trade Company Limited

Cong Ty TNHH Du Lich Va Thuong Mai Dalattravel
Mã Số Thuế: 5801457284
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8bis, Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Văn Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel?

✓ Trả lời: 5801457284

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel?

✓ Trả lời: Số 8bis, Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Dalattravel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]