Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức

[ad_1]

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức

Cong Ty TNHH Dinh Duong – Thu Y Viet Duc
Mã Số Thuế: 5801479457
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức?

✓ Trả lời: 5801479457

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức?

✓ Trả lời: Thôn Cầu Sắt, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dinh Dưỡng – Thú Y Việt Đức?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]