Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh

Tiếng Anh:

BINH MINH DEVELOPMENT TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Phat Trien Binh Minh
Mã Số Thuế: 5801473776
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Mạnh Giàu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh?

✓ Trả lời: 5801473776

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh?

✓ Trả lời: Số 84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Giàu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Bình Minh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]