Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn

Tiếng Anh:

TVN DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Tvn
Mã Số Thuế: 5801481512
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Bá Tuất
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn?

✓ Trả lời: 5801481512

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn?

✓ Trả lời: Thôn 4, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bá Tuất

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tvn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]