Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt

Tiếng Anh:

HOÀNG ANH ĐÀ LẠT INVESMENT

Cong Ty TNHH Dau Tu Hoang Anh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801479400
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10/61 Đà Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801479400

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: 10/61 Đà Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]