Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh

Tiếng Anh:

Da Teh Land Investment Liability Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu Bat Dong San Da Teh
Mã Số Thuế: 5801454879
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP 3B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Chu Thị Liên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: 5801454879

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: TDP 3B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh là ai?

✓ Trả lời: Chu Thị Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]