Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Dang Khoi Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801458538
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu phố Đồng Tiến, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Văn Lượng
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801458538

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Khu phố Đồng Tiến, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Lượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đăng Khôi Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]