Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh

Cong Ty TNHH Da Lat Tien Canh
Mã Số Thuế: 5801488363
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 02 Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Trọng Nguyên; Tạ Đức Dũn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh?

✓ Trả lời: 5801488363

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh?

✓ Trả lời: Số 02 Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Trọng Nguyên; Tạ Đức Dũn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Tiên Cảnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]