Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic

Cong Ty TNHH Cong Ty TNHH Tm Dv Khanh Anh Comestic
Mã Số Thuế: 5801471754
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 297/17 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Đăng Phú
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic?

✓ Trả lời: 5801471754

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic?

✓ Trả lời: 297/17 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic là ai?

✓ Trả lời: Lê Đăng Phú

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tm Dv Khánh Anh Comestic?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]