Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh

Cong Ty TNHH Cong Ty TNHH Dich Vu Xay Dung Hoang Linh
Mã Số Thuế: 5801478982
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: LÊ HOÀNG LINH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh?

✓ Trả lời: 5801478982

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh?

✓ Trả lời: Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh là ai?

✓ Trả lời: LÊ HOÀNG LINH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Linh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]