Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh

Tiếng Anh:

HOANG GIA MINH CONSTRUCT MECHANICAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Co Khi Xay Dung Hoang Gia Minh
Mã Số Thuế: 5801487176
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 258 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Thành Láng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh?

✓ Trả lời: 5801487176

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh?

✓ Trả lời: Số 258 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh là ai?

✓ Trả lời: Trương Thành Láng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Minh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]