Công Ty TNHH Cao Lân

[ad_1]

Công Ty TNHH Cao Lân

Cong Ty TNHH Cao Lan
Mã Số Thuế: 5801451518
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 7E/10, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Cao Văn Thành
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cao Lân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cao Lân?

✓ Trả lời: 5801451518

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cao Lân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cao Lân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cao Lân?

✓ Trả lời: Số 7E/10, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cao Lân là ai?

✓ Trả lời: Cao Văn Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cao Lân?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]