Công Ty TNHH B'laofood

[ad_1]

Công Ty TNHH B’laofood

Tiếng Anh:

B’laofood Company Limited

Cong Ty TNHH B’laofood
Mã Số Thuế: 5801456322
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Khải
Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH B’laofood

Mã số thuế của Công Ty TNHH B’laofood?

✓ Trả lời: 5801456322

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH B’laofood?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH B’laofood chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH B’laofood?

✓ Trả lời: 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH B’laofood là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Khải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH B’laofood?

✓ Trả lời: Chế biến và bảo quản rau quả

[ad_2]