Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land

Cong Ty TNHH Bat Dong San Da Huoai Land
Mã Số Thuế: 5801472772
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố 5, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Ngọc Báo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land?

✓ Trả lời: 5801472772

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land?

✓ Trả lời: Tổ dân phố 5, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Báo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bất Động Sản Đạ Huoai Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]