Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba

[ad_1]

Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba

Tiếng Anh:

Ceiba Real Estate Limited Company

Cong Ty TNHH Bat Dong San Ceiba
Mã Số Thuế: 5801457728
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21/2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Mai Huệ Viên Trần Hoàng Yến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba?

✓ Trả lời: 5801457728

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba?

✓ Trả lời: 21/2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba là ai?

✓ Trả lời: Lê Mai Huệ Viên Trần Hoàng Yến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bất Động Sản Ceiba?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]