Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn

Tiếng Anh:

Bao Loc Vn Company Limited

Cong Ty TNHH Bao Loc Vn
Mã Số Thuế: 5801457037
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu phố 4, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn?

✓ Trả lời: 5801457037

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn?

✓ Trả lời: Khu phố 4, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Lộc Vn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]