Công Ty TNHH An My Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH An My Đà Lạt

Cong Ty TNHH An My Da Lat
Mã Số Thuế: 5801486158
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 277 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Lệ Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH An My Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH An My Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801486158

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH An My Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH An My Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH An My Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 277 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH An My Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lệ Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH An My Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]