Công Ty Cổ Phần Viet Link Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Viet Link Group

Tiếng Anh:

VIET LINK GROUP JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Viet Link Group
Mã Số Thuế: 5801472892
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: TRẦN QUỐC VIỆT
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Viet Link Group

[ad_2]