Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa

Tiếng Anh:

Lisa Farm Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Nong Trai Lisa
Mã Số Thuế: 5801456594
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 2, thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Khắc An
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa?

✓ Trả lời: 5801456594

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa?

✓ Trả lời: Xóm 2, thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khắc An

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Lisa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]