Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt

Tiếng Anh:

Da Lat Cider House Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Nha Cider Da Lat
Mã Số Thuế: 5801468938
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 44 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Thế Lộc
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801468938

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 44 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trương Thế Lộc

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nhà Cider Đà Lạt?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]