Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Nang Luong Da Lat
Mã Số Thuế: 5801485059
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 39 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Toàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801485059

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 39 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]