Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú

Tiếng Anh:

LAM THINH PHU JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Lam Thinh Phu
Mã Số Thuế: 5801472758
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 9, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Bá Quý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú?

✓ Trả lời: 5801472758

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú?

✓ Trả lời: Tổ 9, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bá Quý

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Lâm Thịnh Phú?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]