Công Ty Cổ Phần K'long Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt

Tiếng Anh:

K’LONG DALAT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan K’long Da Lat
Mã Số Thuế: 5801478238
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Khải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801478238

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt?

✓ Trả lời: 8/1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Khải

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần K’long Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]