Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt

Tiếng Anh:

Khang An Dalat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Khang An Da Lat
Mã Số Thuế: 5801458217
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 223/4 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hồng Quyền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801458217

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 223/4 Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồng Quyền

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Khang An Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]