Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt

Tiếng Anh:

HTV DALAT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Htv Da Lat
Mã Số Thuế: 5801483943
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 80/35 Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Hồng Xuân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801483943

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 80/35 Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hồng Xuân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Htv Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]