Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Dich Vu Khach San Du Lich Camellia De Mansion
Mã Số Thuế: 5801469850
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Thế Nhựt
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion?

✓ Trả lời: 5801469850

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion?

✓ Trả lời: 20 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion là ai?

✓ Trả lời: Phan Thế Nhựt

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Khách Sạn Du Lịch Camellia De Mansion?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]