Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên

Cong Ty Co Phan Dau Tu An Trach Cao Nguyen
Mã Số Thuế: 5801467268
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 84 Nguyễn Thái Học, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Huy Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên?

✓ Trả lời: 5801467268

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Số 84 Nguyễn Thái Học, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Lê Huy Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trạch Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]