Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi

Tiếng Anh:

SMADIVI TECHNOLOGY JONT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Smadivi
Mã Số Thuế: 5801483213
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 883 Hùng Vương, Tổ 18, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Văn Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi?

✓ Trả lời: 5801483213

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi?

✓ Trả lời: Số 883 Hùng Vương, Tổ 18, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi là ai?

✓ Trả lời: Dương Văn Quang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smadivi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]