Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Cua Viet Anh Window
Mã Số Thuế: 5801487257
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 100-102 Tổ 13 Đường Mê Linh, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Thị Bình
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window?

✓ Trả lời: 5801487257

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window?

✓ Trả lời: 100-102 Tổ 13 Đường Mê Linh, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Bình

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Việt Anh Window?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]