Công Ty Cổ Phần Cloudybay

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cloudybay

Cong Ty Co Phan Cloudybay
Mã Số Thuế: 5801488500
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất số 1566 ( gốc 188), Tờ bản đồ số 8 ( D94-II), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cloudybay

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cloudybay?

✓ Trả lời: 5801488500

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cloudybay?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cloudybay chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cloudybay?

✓ Trả lời: Thửa đất số 1566 ( gốc 188), Tờ bản đồ số 8 ( D94-II), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Cloudybay là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Phương

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cloudybay?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]