Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Benh Vien Mat Sai Gon Da Lat
Mã Số Thuế: 5801482273
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 64 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801482273

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 64 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]