Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân

Tiếng Anh:

Linh Han Design And Printing Private Enterprise

Doanh Nghiep Tu Nhan Thiet Ke Va In An Linh Han
Mã Số Thuế: 5801466987
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 61 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ dân phố 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Việt Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân?

✓ Trả lời: 5801466987

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân?

✓ Trả lời: Số 61 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ dân phố 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân là ai?

✓ Trả lời: Vũ Việt Dũng

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Và In Ấn Linh Hân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]