Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt

Doanh Nghiep Tu Nhan Thanh Huong Da Lat
Mã Số Thuế: 5801467821
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 08 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Giới
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801467821

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 08 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Võ Giới

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hương Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]