Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc

Doanh Nghiep Tu Nhan Nghi Phong Hc
Mã Số Thuế: 5801450271
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý:
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc?

✓ Trả lời: 5801450271

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc?

✓ Trả lời: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghi Phong Hc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]