Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio

Doanh Nghiep Tu Nhan Luckymio
Mã Số Thuế: 5801453931
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 24 đường Dã Tượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lục Cẩm Vậy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio?

✓ Trả lời: 5801453931

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio?

✓ Trả lời: Số 24 đường Dã Tượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio là ai?

✓ Trả lời: Lục Cẩm Vậy

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Luckymio?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]