DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp

[ad_1]

DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp

DNTN Thu Mua Nong San Mmp
Mã Số Thuế: 5801483326
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hiệp Thuận, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: MAI THỊ MỸ PHƯƠNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp

Mã số thuế của DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp?

✓ Trả lời: 5801483326

Số điện thoại liên hệ DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp?

✓ Trả lời: Thôn Hiệp Thuận, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp là ai?

✓ Trả lời: MAI THỊ MỸ PHƯƠNG

Ngành nghề chính của DNTN Thu Mua Nông Sản Mmp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]