DNTN Sinh Thái Thiên Tâm

[ad_1]

DNTN Sinh Thái Thiên Tâm

Tiếng Anh:

THIEN TAM ECO

DNTN Sinh Thai Thien Tam
Mã Số Thuế: 5801485958
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn R’ Lơm, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Phước
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Sinh Thái Thiên Tâm

Mã số thuế của DNTN Sinh Thái Thiên Tâm?

✓ Trả lời: 5801485958

Số điện thoại liên hệ DNTN Sinh Thái Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Sinh Thái Thiên Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Sinh Thái Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Thôn R’ Lơm, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của DNTN Sinh Thái Thiên Tâm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Phước

Ngành nghề chính của DNTN Sinh Thái Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]