Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council

[ad_1]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Young Trend Council
Mã Số Thuế: 5801464108
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 22 Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Viết Bảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council

Mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council?

✓ Trả lời: 5801464108

Số điện thoại liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council?

✓ Trả lời: 22 Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Viết Bảo

Ngành nghề chính của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Young Trend Council?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]