Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm

[ad_1]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thanh Hong Farm
Mã Số Thuế: 5801454413
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 72/2 Đa Thiện, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Thanh
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm

Mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm?

✓ Trả lời: 5801454413

Số điện thoại liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm?

✓ Trả lời: 72/2 Đa Thiện, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hồng Farm?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]