Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat

[ad_1]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Ivy Retreat
Mã Số Thuế: 5801462069
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 18, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Anh
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat

Mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat?

✓ Trả lời: 5801462069

Số điện thoại liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat?

✓ Trả lời: Tổ 18, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề chính của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Retreat?

✓ Trả lời: Trồng rừng và chăm sóc rừng

[ad_2]